İş Hukuku Davaları

0
356

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku işçi işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen, inceleyen, genel çalışma koşullarını yasalara uygun olup olmadığını inceleyen, düzenleyen, belirleyen ve endüstri ilişkilerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları yasalarca gidermeye ve uyuşmazlıkları öngörüp engellemeye çalışan bir hukuk dalıdır. İş hukuku işçi, işveren ve bunların devletle olan ilişkilerini düzenler.Bu düzenlemeye devlet de katılır. Bu yüzden Çalışma Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sendikalar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Dernekler iş hukuku içinde yer alır.

İş Hukuku Avukatı Neler Yapar?

Konusunda uzman bir iş hukuku avukatı şunları yapar:

 • Uzman avukat işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davaların takibini yapar,
 • İş yeri yönetmeliklerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlar,
 • İş yerlerinin İnsan Kaynakları bölümlerinin bilgilendirir, uygulamalarının kanuna uygunluğunun denetler,
 • Uzman avukat işçi ve işyeri nakilleri, işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık verir,
 • Çalışanların korunması, üretim ve işletmenin güvenliğinin sağlanması amacıyla; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık verir,
 • Avukat iş Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan dava ve icra takiplerinde müvekkillerini temsil eder.
 • İşçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmelerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlar,
 • Hizmet sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde sona erdirir,
 • İşçi-işveren ilişkisinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri verir.
 • Avukat, tarafların sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin bildirimlerin ve ihtarnamelerin hazırlar,
 • Avukatlar alacağı işletmesel kararlarda birleşme ve devralmalar ile yeniden yapılandırmaların hizmet sözleşmeleri üzerindeki etkilerine ilişkin hukuki danışmanlık verir.

Neden Avukat Tutulmalı?

İş hukukunda devlet müdahalesi görülür. İşçi, işveren arasındaki ilişkiye devlet müdahale ettiği için konu karma hukuk kapsamına sokar. İşçiler farklı örgütlere üyedirler ve farklı toplu sözleşme gibi mücadelelerde de bulunurlar. Bu yüzden de iş hukuku bireysel ve toplu iş hukuku olarak ayrı ayrı incelenmesini şart kılar. Toplu iş hukuku da “sendikalar hukuku”, “toplu iş hukuku” ve “iş mücadelesi hukuku” şeklinde üçe ayrılan konuları kapsar. Bu kadar karmaşık bir konuya uzman bir avukatın müdahale etmesi süreci hızlandıracaktır.

İş Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

 • İşçinin korunması ön plandadır.
 • Kuralları nisbi emredicidir. Yani işçiden yanadır.
 • İşçi Lehine yorum geçerlidir. Karma nitelikli bir hukuk dalıdır.
 • İşinin kişiliği önem taşır. Yani işçi ve işveren davranışlarının sorumluluklarını taşır.
 • Yönetime katılmak mümkündür. Yönetime katılma TİS ile sağlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here