İnternet Hukuku Ve İnternet Suçları

0
432

İnternet Hukuku Ve İnternet Suçları

Bilişimin bir ayağı da internettir. Türkiye’de internet ile ilgili en kapsamlı düzenleme 2007 yılında 5651 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesini ilgilendirir. Aynı zamanda da bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun yapılmıştır.

İnternet Ortamında Kişilik Hakları İhlali Var. Avukat Gerekli Mi?

Evet, konusunda uzman avukat gereklidir. Bunu nedeni şudur;

 • İnternet bilişimin bir ayağıdır. Ülkemizde bilişim için henüz tam anlamıyla kapsamlı ve yerinde kanunlar yoktur. Ülkemizde ise en büyük sorun var olan mevzuatın yetersizliğidir. Bunu yanında var olan pozitif hukuk normlarına da işlerlik kazandıracak uygulamaların, henüz ihtiyaca cevap verecek derinlikte de olmamasıdır.
 • Çocuk pornografisinin yaygınlaşması, terör örgütlerinin çalışmalarını, eylemlerini internet ortamlarına taşımaları, hackerlerin çoğalması, internet ortamlarının çeşitli hırsızlık ortamları için kullanılması, sahte kişilik oluşturma ya da kişiyi taklit etme, bilgisayar sabotajı, dolandırıcılık, ticari sırların çalınması, tehdit, uyuşturucu, organ hırsızlığı, bilgisayar yazılımını izinsiz kullanma gibi suçlar farklı hukuk dallarını oluşturmuştur. Bu yüzden konusunda uzman bir avukata başvurmak her zaman için doğru bir karardır.

5651 Ve 5237 Sayılı Kanunda Neler Var?

İnternette suç bakımından erişimin engellenmesi ilgili düzenleme,

Konusu suç teşkil eden (ve/veya küçükler için zararlı olan) içerik kapsamında filtreleme usulü öngörülmüştür.

İçerik sağlayıcı, yer ve erişim sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı hak ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Şikâyet etmek için internet bilgi ihbar merkezi (ihbarweb. org.tr) kurulmuştur.

5237 sayılı kanunda ise şunlar bulunur:

 • İntihara yönlendirme (madde 84),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
 • Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 • Müstehcenlik (madde 226)
 • Fuhuş (madde 227)
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve
 • İnternet sitesi ile ilgili ihbarweb. org.tr adresinden yapılması sağlanmıştır.

İnternet Ortamında Kişilik Hakları Nedir? Kişilik Hakları İhlali

5651 sayılı kanunun 9. Maddesinde internet ortamında yayınlanan kişilik haklarını ihlal eden içeriği kaldırma isteği hakkı vardır. Bu kişilik haklarının ihlal ettiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişiler ya da kurum ve kuruluşlar:

 • İçeriği internette içerik ya da yer sağlayıcılardan, yayınlayıcılardan uyarı niteliğinde kaldırmalarını isteyebilir.( http://internet.btk.gov.tr/sitesorgu adresinden bu kullanıcılar ve yayınlayıcılar ile ilgili iletişim bilgilerine ulaşılabilir.)
 • Sulh ceza hâkimlerine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilir.

Kişilik Haklarının İhlal Edildiğinin Bildirilmesinden Ne Zaman Sonra İşlem Başlar?

En geç 24 saat içinde cevaplandırılır. Yani kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri içerik yer sağlayıcısı tarafından hızla cevaplandırılır. Böylece hâkim yasaya göre erişimin engellenmesine karar verebilir. Sulh Ceza Hâkimi bu engelleme kararını doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilir. (Birlik ile ilgili detaylı bilgiye Kanunun 6/A maddesini inceleyerek bilgi edinilebilir).

Kişilik Haklarını İhlal Eden Erişimler Engellendi Ama Başka İnternet Adresinde Yayınlanıyor. Şimdi Ne Yapılmalı?

Eğer yayın başka internet adreslerinde de görülürse ilgili kişi tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliğine tekrar müracaat edilmesi hâlinde var olan mevcut karar bu adresler için de uygulanır.

İnternet Ortamında Özel Hayatın İhlali Durumunda ne Yapılmalı?

5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde belirtildiği üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Başvurarak İçeriğe Erişimin Engellenmesi Tedbir Talebinde Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

İstek yapılırken şu bilgilere yer verilmelidir:

 • Yayının tam adresi (URL),
 • Hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama
 • Kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgiler

Bunlardan birinin bile eksik olması halinde talep yerine getirilmez. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kabul edilen bu talebi Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirir. Erişim Sağlayıcıları Birliği ise özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulama en geç 24 saat içinde talebi gerçekleştirir.

Eğer Sulh Ceza Hakimine doğrudan başvurulmuşsa hakim kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here