AVUKAT

İdil Su Aydın

AVUKAT İDİL SU AYDIN

Avukatlık büromuzun kurucusu Av. İdil SU AYDIN, önce İstanbul Barosu ve ardından İzmir Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmakta ve hukuki çalışmalarını yürütmektedir. Ceza ve Bilişim Hukukunda Profesyonel Yetkinlik Kurucu Av. İdil Su AYDIN’ın Yüksek Lisans eğitimini Ceza Hukuku alanında tamamlamış olmasından mütevellit çalışmalarını özellikle "Ceza Hukuku" ve "Bilişim Hukuku" alanlarında yürütmektedir.

Avukatlık Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku ve Ceza
Davaları

Ceza davaları nasıl açılır, bir suça maruz kalındığında hangi yollar izlenmelidir, ifadeyi kim alır, sorgulamayı kim ve nasıl yapar, ceza hâkiminin reddi istenir mi gibi sorular daima kişiler için sorun olmuştur. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında neler olur, yurt dışında
işlenen suçlar için süreç nasıl işler, hâkim tarafsızlığını yitirmişse neler yapılır gibi sorunlara çözüm için kişiler uzman bir
avukatla hareket etmelidir.

Tıp ve Sağlık Hukuku
Davaları

Hasta bazen doktorun bilgisizliği, deneyimsizliği, ilgisizliği gibi nedenlerle zarar görür. Konusunda uzman avukat doktor ve hasta haklarını bilir. Devlet hastanesinde ya da özel hastanelerde hasta sağlık personelinin hatası olup olmadığını inceler. Bu durumlarda neler yapılır, tazminat davası nasıl açılır, süreci, sağlık davaları hangi konularda açılır gibi bilgiye sahip uzman avukat tutma her zaman için doğru bir karardır.

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Son zamanlarda internet ortamlarında dolandırıcılık, sahte kimlik oluşturma, banka kartları bilgilerinin çalınması, terörist faaliyetler, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme suçu, başka birinin bilgisayarına izinsiz girme suçu, yazılımı izinsiz kullanma, ticari sırların çalınması, yasadışı yayınlar, organ ticareti gibi suçlarla sık sık karşılaşılır. Bu gibi durumlarda konusunda uzman bir avukata başvurmak kesinlikle gereklidir.

İnternet Hukuku ve İnternet Suçları

Ülkemizde bilişim için henüz tam anlamıyla kapsamlı ve yerinde kanunlar yoktur. Ülkemizde ise en büyük sorun var olan mevzuatın yetersizliğidir. Bunu yanında var olan pozitif hukuk normlarına da işlerlik kazandıracak uygulamaların, henüz ihtiyaca cevap verecek derinlikte de olmamasıdır. İnternette kişilik hakları ihlali, içerik nasıl engellenir, internette olabilecek suçlara karşı uzman bir avukata başvurulması gerekir.

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı
boşanma davası ve çekişmeli boşanma
davalarında dilekçeler evrelerinde, nafaka,
velayet, tazminat gibi neleri nasıl talep
edeceğini bilememek gibi durumlar oluşabilir. Boşanma davasının ilk açanın kazancının ne olduğu, fiili ayrılıklar gibi konularda hukuki dili kullanmanın faydaları gibi hallerde konusunda uzman bir avukat ile hareket etmek her zaman için kazançlı olacaktır.

İş Hukuku
Davaları

Devlet müdahalesi olduğundan çalışma bakanlığı kurulmuştur. Bu yüzden süreçler, problemler karmaşık olabilir. Çünkü işçiler farklı örgütlere üyedirler. Bu yüzden farklı sözleşmeler, mücadeleler olur. İşçi işveren ilişkisi, işçi ve işyeri nakilleri, işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık, mobbing, iş sözleşmeleri gibi sorunlara uzman avukat tutarak çözüm bulmaya çalışmak her zaman için kısa zamanda yol aldırır.

Avukat

Avukat Nedir?

Avukat teriminin kelime anlamı savunmandır. Yabancı kökenli bir kelimedir. Hukuk ve yasa alanında yol gösterip, devlet örgütleri ya da özel kuruluşlar önünde başkalarının haklarını savunan, görevleri yasalarca kişilerce hakları olan uzman kişilerdir.

Nasıl Avukat Olunur?

Avukat olmak için hukuk fakültesini bitirmek yetmez. Aynı zamanda staj da yapmak gerekir. Staj tamamlandıktan sonra yaşanılan ilin barosuna kayıt yaptırılır. Bu işlemden sonra avukatlık yapmaya başlanılır ve bir hukuk ofisi açabilirler. Baroya kayıt yaptırmayanlar ofis açamazlar, avukatlık yapamazlar. Baroya kayıt yaptırmayan kişiler avukatlık yapamaz. Her ilin kendine ait barosu vardır. Dolayısıyla ülkede tek bir baro yoktur. Baroya kayıt yaptıranlar bir kurumun avukatlığını yapabildiği gibi serbest olarak da çalışabilir.

Avukatlar Yalancı Mıdırlar?

Avukat müvekkillerinin haklarını yasaları kullanarak koruyan kişidir. Yani kanunlardaki olanakları kullanırlar. Yasaları iyi bildikleri için yalan söylemelerine gerek yoktur. Mutlaka davada eksik yanlar vardır ve avukatlar bu eksik yanları kanunları kullanarak müvekkilleri lehine kullanırlar ya da doldururlar. Yasaların boşluklarını kullanılırlar. Yani olanı istediği kalıba yasaları kullanarak sokarlar. Yalan söylemek insana has bir şeydir. Mesleğe has bir şey değildir. Aslında avukatlar çoğu zaman müvekkilleri tarafından kullanılırlar.

Avukatım Sahte Mi? Nasıl Anlayacağım?

Eğer avukatın sahte olduğundan şüphe ediyorsanız tabii ki soruşturacağınız ilk yer o ilin barosu olacaktır. Çünkü tüm avukatlar yaşadıkları ilin barosuna kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Bir Avukat Başka Bir İlde Dava Alabilir Mi?

Alabilir. Eğer avukatın o ile gitme imkânı yoksa herhangi bir yerden herhangi bir avukatı yetki belgesi ile yetkilendirebilir. O avukat asıl avukatın yerine işleri yürütür.

Bir Avukat Aldığı Davayı Başka Bir Avukata İş Takip Ettirebilir Mi? Bu Avukat Vekâlet İster Mi?


Ettirebilir. Ancak davacının bu avukata vekâlet verme zorunluluğu yoktur. Bir Avukatı Tevkil Etme Ne Demektir? Bir avukatı tevkil etme o avukata yetki verme demektir. Ancak bu yetki belgesi düzenleyerek olur. Böylece diğer avukat asıl avukatın yapacağı tüm işleri yapabilme yetkisine yasal olarak sahip olur. Bunun için davacı 2. Avukata vekâlet vermesi gerekmez.

Avukata Ücret Ödeme Nasıldır?


Yasal olarak avukatın ücreti peşin ödenir. Ancak tazminat gibi davalarda ücret peşin ödendikten sonra avukat dava kazanıldığında yüzdelik pay için de anlaşma yapabilir. Eğer avukat davayı kazanamazsa istediği yüzdelik hakkını alamaz. Sadece dava başında aldığı peşin para onun hakkıdır.

Hukuki ve Avukatlık Çözümlerimiz

1. Hukuki Danışmanlık

2. Dosya İnceleme

3. İndirimli Fiyatlar

05417840442